Contact us

DOING
Room 1408, 14th Floor, Building 9, No.133 Yaozhai Road, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, China China
Linkman: Boinne Zhao
Zip code: 450003
Telephone: 692320-135-26692320
Fax : 86--